Asteazkena, 2024ko uztailak 24
Gora joan

JAKIN

ARTIKULUAK

 1. Berriak
  Jakin |- 1956.urtea, 001. zenbakia
 2. Ataria
  Jakin |- 1956.urtea, 001. zenbakia
 3. Milla esker!...
  Jakin |- 1956.urtea, 002. zenbakia
 4. Euskaltzaindiari
  Jakin |- 1957.urtea, 005. zenbakia
 5. Orixe'ri
  Jakin |- 1957.urtea, 005. zenbakia
 6. «Euzko Gogoa»ri
  Jakin |- 1957.urtea, 005. zenbakia
 7. «Egan»
  Jakin |- 1957.urtea, 005. zenbakia
 8. Bordari'ri erantzuna
  Jakin |- 1958.urtea, 006. zenbakia
 9. Euskaltzaindiari eskerronez
  Jakin |- 1958.urtea, 006. zenbakia
 10. «Orbelak»
  Jakin |- 1959.urtea, 009. zenbakia
 11. «Zeruko Argia»
  Jakin |- 1959.urtea, 009. zenbakia
 12. Ipui sariketa (Biarritz-en)
  Jakin |- 1959.urtea, 009. zenbakia
 13. Euskaltzaindiari
  Jakin |- 1959.urtea, 010. zenbakia
 14. Yakingarri bat
  Jakin |- 1959.urtea, 010. zenbakia
 15. Euskal sariketa amar urtetik amairu urterako neska-mutil bizkaitarrentzat
  Jakin |- 1959.urtea, 010. zenbakia
 16. Batasun billa
  Jakin |- 1960.urtea, 001. zenbakia
 17. Berri ta jakingarri
  Jakin |- 1960.urtea, 001. zenbakia
 18. Donostitik
  Jakin |- 1960.urtea, 001. zenbakia
 19. «Arnas»
  Jakin |- 1960.urtea, 001. zenbakia
 20. «Laiaketan»
  Jakin |- 1960.urtea, 001. zenbakia
 21. Euskaltzaindiaren laguntzailleak
  Jakin |- 1960.urtea, 002. zenbakia
 22. Pernando Mendizabal'ek emandako iritziari erantzuna
  Jakin |- 1960.urtea, 003/004. zenbakia
 23. Nobela-sariketa
  Jakin |- 1960.urtea, 003/004. zenbakia
 24. Goiz-Argi
  Jakin |- 1960.urtea, 003/004. zenbakia
 25. Oteiza Montevideo'ra
  Jakin |- 1960.urtea, 003/004. zenbakia
 26. Erri-eritzia. Pio XII'ak Periodista katolikoeri
  Jakin |- 1960.urtea, 005/006. zenbakia
 27. B eta V euskal-ortografian
  Jakin |- 1960.urtea, 005/006. zenbakia
 28. Euskal-aditza
  Jakin |- 1960.urtea, 005/006. zenbakia
 29. Yakin'en sariketa
  Jakin |- 1960.urtea, 005/006. zenbakia
 30. Ateak-zabalik
  Jakin |- 1960.urtea, 011. zenbakia
 31. Domingo Agirre Nobela-saria 1960
  Jakin |- 1960.urtea, 011. zenbakia
 32. Ustea erdi...?
  Jakin |- 1960.urtea, 013. zenbakia
 33. Sariketa
  Jakin |- 1961.urtea, 014. zenbakia
 34. JAKIN-sariketa
  Jakin |- 1961.urtea, 015. zenbakia
 35. Baiona'ko biltzarraren erabakiak
  Jakin |- 1965.urtea, 018. zenbakia
 36. Dominique Peillen 1964 urteko Domingo Agirre Novela-sariaren irabazle
  Jakin |- 1965.urtea, 018. zenbakia
 37. Aita Santuak: «Prensa periódica»-ren XV-gn. Kongreso Internazionalekoeri
  Jakin |- 1965.urtea, 019. zenbakia
 38. Gorrotoa lege
  Jakin |- 1966.urtea, 021. zenbakia
 39. Zuzendaritza billa
  Jakin |- 1966.urtea, 022. zenbakia
 40. Etxaithar'i atsegingarritzat
  Jakin |- 1966.urtea, 022. zenbakia
 41. «Jakin» 5 aldiz urtean
  Jakin |- 1966.urtea, 023. zenbakia
 42. Juan Antonio Letamendia saritua
  Jakin |- 1966.urtea, 023. zenbakia
 43. JAKIN'en urteroko billera
  Jakin |- 1967.urtea, 025. zenbakia
 44. Andima Ibinagabeitia
  Jakin |- 1967.urtea, 026. zenbakia
 45. Editoriala
  Jakin |- 1967.urtea, 027/028. zenbakia
 46. (Sarrera)
  Jakin |- 1968.urtea, 029. zenbakia
 47. (Sarrera)
  Jakin |- 1968.urtea, 030. zenbakia
 48. Estremismoen pizkundea (NPD) Alemania-ko politikan
  Jakin |- 1968.urtea, 030. zenbakia
 49. 98'garren belaunaldiko euskaldunak
  Jakin |- 1968.urtea, 030. zenbakia
 50. Batasuna bai ala ez?
  Jakin |- 1968.urtea, 031/032. zenbakia
 51. Euskeraren eta literatura euskeraren batasunari buruzko bibliografia
  Jakin |- 1968.urtea, 031/032. zenbakia
 52. Lehen Karlistada
  Jakin |- 1968.urtea, 033. zenbakia
 53. (Sarrera)
  Jakin |- 1969.urtea, 034. zenbakia
 54. Vietnamdarrak eta beren hizkuntza
  Jakin |- 1969.urtea, 035. zenbakia
 55. Salbatore Mitxelena Lazkano. Bizitza eta idazlanak
  Jakin |- 1970.urtea, 002. zenbakia
 56. Argitaratzailearen oharra
  Jakin |- 1974.urtea, 008. zenbakia
 57. Bibliografia
  Jakin |- 1974.urtea, 009. zenbakia
 58. Hiztegiak
  Jakin |- 1974.urtea, 009. zenbakia
 59. Unibertsitateetako Euskal Kultur Mugimenduak, Bizkaian
  Jakin |- 1977.urtea, 001. zenbakia
 60. JAKIN, hogei urte geroago
  Jakin |- 1977.urtea, 001. zenbakia
 61. Euskal Herriaren unibertsital egoera
  Jakin |- 1977.urtea, 001. zenbakia
 62. Euskal Herriaren unibertsital egoera
  Jakin |- 1977.urtea, 001. zenbakia
 63. Euskal Unibertsitatearen izarra
  Jakin |- 1977.urtea, 001. zenbakia
 64. Brest-eko Agiria: Europa mendebaldarreko Kolonialismoaren aurkako burrukaren Agiria
  Jakin |- 1977.urtea, 002. zenbakia
 65. Argel-eko Agiria: Herrien eskubideez deklarapen nagusia (Argel, 1976ko Uztailak 4)
  Jakin |- 1977.urtea, 002. zenbakia
 66. Nazio ukaturik garrantzizkoenak
  Jakin |- 1977.urtea, 002. zenbakia
 67. Herrien iraultza
  Jakin |- 1977.urtea, 002. zenbakia
 68. Bibliografia (Nazio ukatuak)
  Jakin |- 1977.urtea, 002. zenbakia
 69. Damoklesen ezpata
  Jakin |- 1977.urtea, 002. zenbakia
 70. Autonomi Estatutua
  Jakin |- 1977.urtea, 003. zenbakia
 71. Herria ez da negoziatzen
  Jakin |- 1977.urtea, 003. zenbakia
 72. Bibliografia
  Jakin |- 1977.urtea, 003. zenbakia
 73. Euskal Kanta, heldutasun bidean
  Jakin |- 1977.urtea, 004. zenbakia
 74. Bibliografia
  Jakin |- 1977.urtea, 004. zenbakia
 75. Euskal Kanta Berria
  Jakin |- 1977.urtea, 004. zenbakia
 76. Kontzientzia ekologikoa
  Jakin |- 1978.urtea, 005. zenbakia
 77. Bibliografia
  Jakin |- 1978.urtea, 005. zenbakia
 78. Bibliografia
  Jakin |- 1978.urtea, 006. zenbakia
 79. Davant, J.L.: «Aberri eta klase burruka euskal Mugimenduan»
  Jakin |- 1978.urtea, 006. zenbakia
 80. Nafarroa bahitua
  Jakin |- 1978.urtea, 006. zenbakia
 81. Batasuna batasunean
  Jakin |- 1978.urtea, 008. zenbakia
 82. Bibliografia
  Jakin |- 1978.urtea, 008. zenbakia
 83. Filosofo berriak: ilusio gabeko borroka
  Jakin |- 1978.urtea, 008. zenbakia
 84. Ipar Euskal Herria, berrikuntza bidetan
  Jakin |- 1979.urtea, 009. zenbakia
 85. Euskara batua, euskalkiak eta tokian tokiko hizkerak
  Jakin |- 1979.urtea, 010. zenbakia
 86. Rikardo Arregi, 1942-1969
  Jakin |- 1979.urtea, 010. zenbakia
 87. Bibliografia
  Jakin |- 1979.urtea, 010. zenbakia
 88. Bibliografia
  Jakin |- 1979.urtea, 012. zenbakia
 89. Bibliografia
  Jakin |- 1981.urtea, 017/018. zenbakia
 90. 1970-1976: normalizazio-bidetan
  Jakin |- 1981.urtea, 021. zenbakia
 91. 1977-1981: kultur aldizkaria
  Jakin |- 1981.urtea, 021. zenbakia
 92. Bilakaera ideologikoa
  Jakin |- 1981.urtea, 021. zenbakia
 93. Kulturgintzaren planteamenduak
  Jakin |- 1981.urtea, 021. zenbakia
 94. JAKINen historiaurrea: abertzaletasuna eta euskara
  Jakin |- 1981.urtea, 021. zenbakia
 95. Filosofia eta Teologia
  Jakin |- 1981.urtea, 021. zenbakia
 96. Artea eta literatura
  Jakin |- 1981.urtea, 021. zenbakia
 97. Zientziak
  Jakin |- 1981.urtea, 021. zenbakia
 98. Euskararen arazoak
  Jakin |- 1981.urtea, 021. zenbakia
 99. JAKINen zuzendariak
  Jakin |- 1981.urtea, 021. zenbakia
 100. 294 idazle
  Jakin |- 1981.urtea, 021. zenbakia
 101. 2.300 harpidedun
  Jakin |- 1981.urtea, 021. zenbakia
 102. JAKIN inkesta 1981
  Jakin |- 1981.urtea, 021. zenbakia
 103. Prentsa-legearekin borrokan
  Jakin |- 1981.urtea, 021. zenbakia
 104. Pro-manuscriptotik tipografiara
  Jakin |- 1981.urtea, 021. zenbakia
 105. Kontuak argi eta garbi
  Jakin |- 1981.urtea, 021. zenbakia
 106. JAKIN azalik azal
  Jakin |- 1981.urtea, 021. zenbakia
 107. Aurkibideak. Idazleen arabera
  Jakin |- 1981.urtea, 021. zenbakia
 108. Aurkibideak. Gaien arabera
  Jakin |- 1981.urtea, 021. zenbakia
 109. 1956: urte mugarri bat
  Jakin |- 1981.urtea, 021. zenbakia
 110. Eliz ikastetxeetako aldizkariak
  Jakin |- 1981.urtea, 021. zenbakia
 111. JAKIN zilarrezko ezteietan
  Jakin |- 1981.urtea, 021. zenbakia
 112. 1956-1961: kultur euskararen bila
  Jakin |- 1981.urtea, 021. zenbakia
 113. 1964-1969: hiri-kulturaren bila
  Jakin |- 1981.urtea, 021. zenbakia
 114. Euskara, hizkuntza nazionala: normalizazioaren behar larriaz
  Jakin |- 1982.urtea, 022. zenbakia
 115. Mitxelena-UZEI arazoa: Bibliografia
  Jakin |- 1982.urtea, 023. zenbakia
 116. JAKINen zilarrezko ezteiak direla eta
  Jakin |- 1982.urtea, 025. zenbakia
 117. Okerrak zuzentzen
  Jakin |- 1982.urtea, 025. zenbakia
 118. Inkesta baten inguruan
  Jakin |- 1983.urtea, 026/027. zenbakia
 119. Jaso ditugu
  Jakin |- 1983.urtea, 028. zenbakia
 120. Liburu-zerrendak osatzen
  Jakin |- 1983.urtea, 028. zenbakia
 121. EIKE eta Euskal Eskola Publikoa
  Jakin |- 1983.urtea, 028. zenbakia
 122. Jaso ditugu
  Jakin |- 1984.urtea, 031. zenbakia
 123. Jaso ditugu
  Jakin |- 1984.urtea, 032. zenbakia
 124. Jaso ditugu
  Jakin |- 1984.urtea, 033. zenbakia
 125. «Kontuak argi eta garbi»
  Jakin |- 1984.urtea, 033. zenbakia
 126. Jaso ditugu
  Jakin |- 1985.urtea, 034. zenbakia
 127. Harpidedunei eskaintza: «Euskal Herria» liburua
  Jakin |- 1985.urtea, 034. zenbakia
 128. Jaso ditugu
  Jakin |- 1985.urtea, 035. zenbakia
 129. Jaso ditugu
  Jakin |- 1986.urtea, 038. zenbakia
 130. NATO: ezezkoaren ondoren zer?
  Jakin |- 1986.urtea, 038. zenbakia
 131. Jaso ditugu
  Jakin |- 1986.urtea, 039. zenbakia
 132. Nazio Galegoa
  Jakin |- 1986.urtea, 039. zenbakia
 133. Bibliografia
  Jakin |- 1986.urtea, 039. zenbakia
 134. Jaso ditugu
  Jakin |- 1986.urtea, 040. zenbakia
 135. Jaso ditugu
  Jakin |- 1986.urtea, 041. zenbakia
 136. Jaso ditugu
  Jakin |- 1987.urtea, 045. zenbakia
 137. Jaso ditugu
  Jakin |- 1988.urtea, 047. zenbakia
 138. Jaso ditugu
  Jakin |- 1988.urtea, 049. zenbakia
 139. Jaso ditugu
  Jakin |- 1989.urtea, 051. zenbakia
 140. Jaso ditugu
  Jakin |- 1989.urtea, 053. zenbakia
 141. Jaso ditugu
  Jakin |- 1989.urtea, 055. zenbakia
 142. 35 urte bete dira, eta bagoaz aurrera
  Jakin |- 1989.urtea, 055. zenbakia
 143. Jaso ditugu
  Jakin |- 1990.urtea, 056. zenbakia
 144. Jaso ditugu
  Jakin |- 1990.urtea, 060. zenbakia
 145. Aurkibideak: 1981-1990. Idazleen arabera
  Jakin |- 1990.urtea, 061. zenbakia
 146. Aurkibideak: 1981-1990. Gaien arabera
  Jakin |- 1990.urtea, 061. zenbakia
 147. Jaso ditugu
  Jakin |- 1991.urtea, 064. zenbakia
 148. Jaso ditugu
  Jakin |- 1991.urtea, 067. zenbakia
 149. Eman ta zabal zazu. Kultur politika berriaren alde
  Jakin |- 1992.urtea, 068. zenbakia
 150. Jaso ditugu
  Jakin |- 1992.urtea, 069. zenbakia
 151. Jaso ditugu
  Jakin |- 1992.urtea, 072. zenbakia
 152. Jaso ditugu
  Jakin |- 1993.urtea, 076. zenbakia
 153. Jaso ditugu
  Jakin |- 1994.urtea, 080. zenbakia
 154. Bizi-itxaropena
  Jakin |- 1994.urtea, 083. zenbakia
 155. Rikardo Arregi eta Jakin: 25 urte
  Jakin |- 1994.urtea, 083. zenbakia
 156. Kultura sailburuordeari erantzunez. «Bizi-itxaropena» dela eta
  Jakin |- 1994.urtea, 084. zenbakia
 157. Jaso ditugu
  Jakin |- 1995.urtea, 087. zenbakia
 158. Jaso ditugu
  Jakin |- 1995.urtea, 089. zenbakia
 159. Jaso ditugu
  Jakin |- 1995.urtea, 091. zenbakia
 160. Literatur argitaratzaileei galdeketa: Alberdania, Elkar, Erein, Ibaizabal, Pamiela, Susa, Txalaparta
  Jakin |- 1996.urtea, 092. zenbakia
 161. Jaso ditugu
  Jakin |- 1996.urtea, 092. zenbakia
 162. Joseba Jaka gogoan. Euskal kulturgintzaz zenbait gogoeta
  Jakin |- 1996.urtea, 093/094. zenbakia
 163. Testuliburuak eta Euskal Herria
  Jakin |- 1996.urtea, 093/094. zenbakia
 164. Jaso ditugu
  Jakin |- 1996.urtea, 093/094. zenbakia
 165. Murrizketa euskal prentsarako dirulaguntzetan
  Jakin |- 1997.urtea, 098. zenbakia
 166. Telebista-ekoiztetxeei galdeketa: 3Koma93, Baleuko, Igeldo, Ikuskin, Orio
  Jakin |- 1997.urtea, 099. zenbakia
 167. Euskal Unibertsitatea eginkizun
  Jakin |- 1997.urtea, 100. zenbakia
 168. Ehungarrenean
  Jakin |- 1997.urtea, 100. zenbakia
 169. Karlos Santamaria Ansa
  Jakin |- 1998.urtea, 104. zenbakia
 170. Jaso ditugu
  Jakin |- 1998.urtea, 104. zenbakia
 171. Jaso ditugu
  Jakin |- 1998.urtea, 108. zenbakia
 172. Bai Euskarari! Kontseiluari bai!
  Jakin |- 1999.urtea, 112. zenbakia
 173. Okerrak zuzenduz
  Jakin |- 1999.urtea, 115. zenbakia
 174. Aurkibideak 1956-1999. Idazleen arabera
  Jakin |- 2000.urtea, 116/117. zenbakia
 175. Aurkiibideak 1956-1999. Gaien arabera
  Jakin |- 2000.urtea, 116/117. zenbakia
 176. Jakin Sorta-ren aurkibideak (1969-1976)
  Jakin |- 2000.urtea, 116/117. zenbakia
 177. Erasoak eraso
  Jakin |- 2003.urtea, 135. zenbakia
 178. Euskalduntze-alfabetatzearen datuak (1985-2003)
  Jakin |- 2003.urtea, 137. zenbakia
 179. Euskarazko hedabideek erakundeen konpromisoa behar dute
  Jakin |- 2011.urtea, 187. zenbakia
 180. Iritsi izana irismenaren izenean zigortzen denean
  Jakin |- 2017.urtea, 217. zenbakia