Torrealdai Jakinen

Joan Mari Torrealdaik 1964ko 16. zenbakian argitaratu zuen lehen artikulua Jakin aldizkarian, «Katolikoaren egintza politikan». 1963an sartu zen Jakin Taldean, eta 1967an hartu zujne bere gain aldizkariaren zuzendaritza. Geroztik, hainbat eta hainbat aldiz idatzi du Jakinen, ia etenik gabe: aldizkariko 230 artikulu ez ezik, baita zazpi liburu, hamahiru liburu zati eta hiru itzulpen lan ere. Horien guztien artean ez dira gutxi Torrealdairen pentsamendua osatzeko eta ulertzeko funtsezko lekua betetzen dutenak.

Liburuak

Iraultzaz. Tolosa. 1973. 222 or.

Euskal idazleak, gaur / Historia social de la lengua y literatura vascas. Tolosa. 1977. 675 or.

Euskal kultura gaur. Liburuaren mundua. Donostia. 1997. 736 or.

Martin Ugalde. Andoaindik Hondarribira, Caracasetik barrena. Jakin; Euskalgintza Elkarlanean Fundazioa. Donostia. 1998. 336 or.

XX. Mendeko Euskal Liburuen Katalogoa IV. 1997-1998. Donostia. 1999. 298 or.

XX. Mendeko Euskal Liburuen Katalogoa V. 1999-2000. Donostia. 2001. 380 or.

30 urte liburugintzan. 1976-2005. Donostia. 2007. 182 or.

Liburu zatiak

«Atarian». Ipar Euskal Herria. Tolosa. 1969. 5-28.

«Salbatore Mitxelena». Salbatore Mitxelena. Tolosa. 1970. 5-8.

«Mitxelenaren argitaratugabeko lanak». Salbatore Mitxelena. Tolosa. 1970. 81-98.

«Apaiz berriak hauzitan (Larresorori erantzuten)». Erlijioa hauzipean. Tolosa. 1971. 217-222.

«Fedea, erlijioa, gizartea». Kultura eta fedea. Tolosa. 1971. 87-115.

«Kulturagintza eta Rikardo». Rikardo Arregi. Tolosa. 1971. 11-42.

«Irakurleari bi ohar». Herriaren lekuko. Tolosa. 1972. 11-13.

«Marx eta Jesus Frantzian». Marx eta Jesus Europan. Tolosa. 1975. 97-121.

«Argitaratzailearen aurkezpena: JAKIN». Jakin; UPV/EHU. Karlos Santamaria gaiez gai. Donostia. 2013. 11-13.

«Karlos Santamaria eta (euskal) kultura». Jakin; UPV/EHU. Karlos Santamaria gaiez gai. Donostia. 2013. 181-244.

«Argitaratzailearen aurkezpena: JAKIN». Jakin; UPV/EHU. Karlos Santamaria. Euskarazko idazlanak. Donostia. 2013. 9-11.

«Karlos Santamariaren obra: urteak eta gaiak». Jakin; UPV/EHU. Karlos Santamaria. Euskarazko idazlanak. Donostia. 2013. 15-21.

«Argitaratzailearen aurkezpena: JAKIN». Jakin; UPV/EHU. Karlos Santamariaren pentsamendua. Donostia. 2013. 7-9.

Artikuluak Jakin aldizkarian

«Katolikoaren egintza politikan», 16. zk., 1964: 55-61.

«Abarrak», 17. zk., 1964: 90-96.

«Elkarrizketa», 18. zk., 1965: 1-2.

«Euskal liburu ta diskuen lenengo azoka, Durangon», 20. zk., 1965: 34-37.

«Ego Afrikan "Apartheid" politika», 20. zk., 1965: 60-74.

«Burgeskeriari agur?», 21. zk., 1966: 73-80.

«Eugène Ionesko eta vanguardia», 23. zk., 1966: 18-22.

«Ionesko eta teatroa», 24. zk., 1967: 20-24.

«"Les Chaises" edo Ionesko'ren mundua», 25. zk., 1967: 42-47.

«Biotz-xertaketak eta prentsa», 29. zk., 1968: 45-46.

«Robert Kennedy: esperantza bat», 30. zk., 1968: 39-40.

«Leiaketa bat», 30. zk., 1968: 41-42.

«J.M. González Ruiz: "Creer es comprometerse"», 30. zk., 1968: 65-67.

«Ermua'ko asmo bat. Idazleen Alkartea», 31. zk., 1968: 79-80.

«Paulo VI eta Camilo Torres», 31. zk., 1968: 105-108.

«Made in Israel», 33. zk., 1968: 34.

«Zuzendariaren erantzuna (Urrestarazu'tar Andonik egindako gutunari)», 33. zk., 1968: 62-63.

«Euskal pentsamenduaz inkesta bat», 34. zk., 1969: 9-18.

«Gramatika eta euskal kultura», 35. zk., 1969: 55-56.

«Kultur minorien (udako) Unibertsitatea», 1. zk., 1977: 45-52.

«Ekialdean ere bada zerbait usteldurik», 1. zk., 1977: 93-94.

«Diputazioak Euskal Herrian», 1. zk., 1977: 94-95.

«Alderdi politikoak eta dirua», 1. zk., 1977: 96-97.

«Politika ekonomiaren aurka?», 1. zk., 1977: 97-98.

«Euskal liburugintza 1976an», 1. zk., 1977: 124-129.

«Breizh/Bretainia», 2. zk., 1977: 58-65.

«Ekologia eta politika», 2. zk., 1977: 97-98.

«Loiolako Irrati berritua: aukera galdu bat?», 3. zk., 1977: 85-86.

«"Eusko Ikaskuntza" berriz?», 4. zk., 1977: 69-70.

«Ekologiatik ere autonomiara», 4. zk., 1977: 72-73.

«Kontzientzia ekologikoa», 5. zk., 1978: 5-7.

«Etxepare musikatua», 5. zk., 1978: 80-81.

«Euskal liburugintza 1977.ean», 5. zk., 1978: 103-122.

«Nafarroa bahitua», 6. zk., 1978: 5-9.

«Nafarroako euskal idazleak», 6. zk., 1978: 24-31.

«Tolosan "El baile de la cisterna"», 6. zk., 1978: 105-107.

«Davant, J.L.: "Aberri eta klase burruka euskal Mugimenduan"», 6. zk., 1978: 113.

«Blackout Argentinan», 7. zk., 1978: 86-87.

«"Bat bitan banatzen da" bai», 7. zk., 1978: 90-91.

«Autokritikaren ukapena», 7. zk., 1978: 92-94.

«"Irudi ona" eta laguntza», 7. zk., 1978: 96-97.

«Filosofo berriak: ilusio gabeko borroka», 8. zk., 1978: 5-9.

«Batasuna batasunean», 8. zk., 1978: 11-13.

«Bilbo Handia ala Bilbo Munstroa?», 8. zk., 1978: 123.

«Alkoholismoa, gizarte arazoa», 8. zk., 1978: 126.

«"Famak kurritu zuen…"», 8. zk., 1978: 127.

«Noiz arte honela?», 8. zk., 1978: 128.

«Filosofia berria prentsan», 8. zk., 1978: 16-23.

«Batasunaren erasoak eta prentsa», 8. zk., 1978: 123-124.

«Ipar Euskal Herria, berrikuntza bidetan», 9. zk., 1979: 5-7.

«"Metropoli" Moskun», 9. zk., 1979: 90-91.

«Kaleko aldizkaritxo bat», 9. zk., 1979: 93-94.

«Euskal liburugintza 1978.ean», 9. zk., 1979: 119-139.

«Euskara batua, euskalkiak eta tokian tokiko hizkerak», 10. zk., 1979: 106-108.

«Rikardo Arregi, 1942-1969», 10. zk., 1979: 109.

«Rikardoren pentsaera», 10. zk., 1979: 110-114.

«Euskal Herriko botua. Martxoko hauteskundeak», 11. zk., 1979: 5-42.

«Musika eta politika», 11. zk., 1979: 72-73.

«Hiru kultur gizon gutiago: Oñatibia, Zaitegi, Zarate», 11. zk., 1979: 75-76.

«Gipuzkoako Zerbitzu Publikoen Estudioaz», 11. zk., 1979: 77-81.

«Piarres Ehulatei Jaunari ihardespena», 11. zk., 1979: 112-113.

«Medikuntzaz mahain ingurua», 12. zk., 1979: 107-112.

«Durangoko Azoka bidegurutzean», 12. zk., 1979: 116-117.

«Euskal kultura 1979, Raúl Guerra Garridoren arabera», 13. zk., 1980: 88-89.

«Euskal liburugintza 1979.ean», 13. zk., 1980: 123-141.

«Bertsolaritzaren bide berriak», 13. zk., 1980: 91.

«"Alto jaialdien antolatzaileei"», 14. zk., 1980: 167-168.

«Kazetaritza eta karneta», 14. zk., 1980: 170-171.

«Idazle berrien bila», 16. zk., 1980: 70.

«Historia Saileko berrikuntza (UEU)», 16. zk., 1980: 70-71.

«Hirugarren mundu-gerra», 16. zk., 1980: 73.

«Eusko Jaurlaritza eta euskal aldizkariak», 17. zk., 1981: 152-153.

«1980ko euskal liburugintza», 17. zk., 1981: 185-207.

«Ikastola Euskal/Erdal Herrian», 19. zk., 1981: 6-21.

«Ikastolako elebitasunaz mahai-ingurua», 19. zk., 1981: 120-134.

«Nafarroaren eboluzioa», 19. zk., 1981: 142.

«Demokrazia babestu eta babestu», 19. zk., 1981: 145.

«JAKIN zilarrezko ezteietan», 21. zk., 1981: 7-15.

«JAKINen historiaurrea: abertzaletasuna eta euskara», 21. zk., 1981: 19-34.

«1956: urte mugarri bat», 21. zk., 1981: 35-48.

«Eliz ikastetxeetako aldizkariak», 21. zk., 1981: 49-71.

«1956-1961: kultur euskararen bila», 21. zk., 1981: 75-90.

«1964-1969: hiri-kulturaren bila», 21. zk., 1981: 91-101.

«1970-1976: normalizazio-bidetan», 21. zk., 1981: 102-110.

«1977-1981: kultur aldizkaria», 21. zk., 1981: 111-122.

«Bilakaera ideologikoa», 21. zk., 1981: 125-147.

«Kulturgintzaren planteamenduak», 21. zk., 1981: 148-191.

«Filosofia eta Teologia», 21. zk., 1981: 192-212.

«Artea eta literatura», 21. zk., 1981: 213-222.

«Zientziak», 21. zk., 1981: 223-229.

«Euskararen arazoak», 21. zk., 1981: 230-246.

«JAKINen zuzendariak», 21. zk., 1981: 249-250.

«294 idazle», 21. zk., 1981: 251-252.

«2.300 harpidedun», 21. zk., 1981: 253-257.

«JAKIN inkesta 1981», 21. zk., 1981: 258-271.

«Prentsa-legearekin borrokan», 21. zk., 1981: 272-276.

«Pro-manuscriptotik tipografiara», 21. zk., 1981: 277.

«Kontuak argi eta garbi», 21. zk., 1981: 278-280.

«JAKIN azalik azal», 21. zk., 1981: 281-282.

«Aurkibideak. Idazleen arabera», 21. zk., 1981: 287-336.

«Aurkibideak. Gaien arabera», 21. zk., 1981: 337-402.

«Euskara, hizkuntza nazionala: normalizazioaren behar larriaz», 22. zk., 1982: 5-12.

«"Bizkaya por su independencia"», 22. zk., 1982: 130-131.

«Euskararen Aholku-Batzordea dela eta», 22. zk., 1982: 131-134.

«1981eko euskal liburugintza», 22. zk., 1982: 173-193.

«Aspaldiko Soljenitsyne berraurkitu dut», 23. zk., 1982: 68-69.

«Ongi etorri, "Tribuna Vasca"», 23. zk., 1982: 71.

«Karlista eta sozialista», 23. zk., 1982: 73.

«Kazetari txartela adierazpen askatasunaren aurka», 23. zk., 1982: 75-76.

«Mitxelena-UZEI arazoa: Bibliografia», 23. zk., 1982: 121-126.

«Euskararen zapalkuntza (1936-1939)», 24. zk., 1982: 5-73.

«Botuen gainetik integrazioa», 25. zk., 1982: 119-120.

«Chapeau, Celestino del Arenal Jauna!», 25. zk., 1982: 122-124.

«"Bizkaitarrak barriro"», 25. zk., 1982: 125-126.

«ETB euskaraz!», 25. zk., 1982: 128-129.

«JAKINen zilarrezko ezteiak direla eta», 25. zk., 1982: 153-154.

«Inkesta baten inguruan», 26. zk., 1983: 5-12.

«1982ko euskal liburugintza», 26. zk., 1983: 276-297.

«EIKE eta Euskal Eskola Publikoa», 28. zk., 1983: 61-63.

«Gaixo apaizak eta ex-seminaristak!», 28. zk., 1983: 142-143.

«El callejón sin salida de la "euskaldunización"», 28. zk., 1983: 144-145.

«1983ko Maiatza Parisen: "Mai 68 à l'envers"», 28. zk., 1983: 148-149.

«"... Y el globo se pinchó"», 28. zk., 1983: 150-151.

«Zentsurarik gabeko pantailak», 28. zk., 1983: 151-152.

«LA VOZ: Espainiatik Euskadira», 28. zk., 1983: 152-153.

«Liburu-zerrendak osatzen», 28. zk., 1983: 204-205.

«R.I.E.V.en aro berria», 29. zk., 1983: 125-127.

«"Zelo akademikoak" eta beste», 29. zk., 1983: 131-132.

«"Hombres cultos de toda España, SOCORRO!"», 30. zk., 1984: 118-119.

«1983ko euskal liburugintza», 30. zk., 1984: 145-172.

«ETBren etorkizuna J. Caro Barojaren eskutik?», 31. zk., 1984: 87-89.

«Komunikazioaren mundua pil-pil», 31. zk., 1984: 90-91.

«ETB Nafarroan: Troiako zaldia», 31. zk., 1984: 93-94.

«Euskara, diskriminazioa eta legea», 31. zk., 1984: 95-97.

«1983ko erdal liburuak Euskal Herriaz», 31. zk., 1984: 127-136.

«Hizkuntza minorizatuen Soziologi Batzarrea», 32. zk., 1984: 169-172.

«"La Voz de Euskadi" kinka larrian», 33. zk., 1984: 90-91.

«Damua eta bonbak», 33. zk., 1984: 96.

«"La Tarde de Euskal-Herria" egunkaria hil», 33. zk., 1984: 98.

«"Antiterrorismo militante"», 33. zk., 1984: 98-100.

«"Kontuak argi eta garbi"», 33. zk., 1984: 131-132.

«1984eko euskal liburugintza», 34. zk., 1985: 179-212.

«Euskararen berri onak», 35. zk., 1985: 92-93.

«Biolentzia eta beldurra», 35. zk., 1985: 93-94.

«Zer gertatzen da hitzaldiekin?», 35. zk., 1985: 99-100.

«"Consumiciones en autóctono"», 35. zk., 1985: 100-101.

«ETB: ez dago girorik», 35. zk., 1985: 101-104.

«1984eko erdal liburuak Euskal Herriaz», 35. zk., 1985: 113-118.

«NATO: ezezkoaren ondoren zer?», 38. zk., 1986: 5-10.

«Nikaragua libre, Ertamerikan», 38. zk., 1986: 13-60.

«1985eko euskal liburugintza», 38. zk., 1986: 147-178.

«Nazio Galegoa», 39. zk., 1986: 5-8.

«Ez ote jauzi kualitatiboa?», 41. zk., 1986: 103-104.

«Mario, Madrileko prentsaren kontzientzia ona», 41. zk., 1986: 107-109.

«Ohar laburrak euskal prentsa berria dela eta», 41. zk., 1986: 111-115.

«Egunen gurpilean», 42. zk., 1987: 183-199.

«1986ko euskal liburugintza», 42. zk., 1987: 201-238.

«Bertsolariei inkesta», 44. zk., 1987: 101-214.

«Egunen gurpilean», 45. zk., 1987: 147-163.

«1987ko euskal liburugintza», 46. zk., 1988: 113-148.

«Egunen gurpilean», 47. zk., 1988: 127-142.

«1988ko euskal liburugintza», 50. zk., 1989: 121-162.

«35 urte bete dira, eta bagoaz aurrera», 55. zk., 1989: 5-6.

«1989ko euskal liburugintza», 57. zk., 1990: 121-162.

«Aurkibideak: 1981-1990. Idazleen arabera», 61. zk., 1990: 113-140.

«Aurkibideak: 1981-1990. Gaien arabera», 61. zk., 1990: 141-174.

«1990eko euskal liburugintza», 63. zk., 1991: 91-145.

«Eman ta zabal zazu. Kultur politika berriaren alde», 68. zk., 1992: 9-16.

«Celaya eta Otero zentsuratzaileen iritzira», 68. zk., 1992: 83-104.

«1991ko euskal liburugintza», 73. zk., 1992: 91-146.

«ETB eta euskara», 75. zk., 1993: 151-159.

«Euskal liburugintza 1992», 79. zk., 1993: 143-210.

«Hizkuntza aldizkarietan», 82. zk., 1994: 53-95.

«Bizi-itxaropena», 83. zk., 1994: 9-20.

«Rikardo Arregi eta Jakin: 25 urte», 83. zk., 1994: 21-26.

«Kultura sailburuordeari erantzunez. "Bizi-itxaropena" dela eta», 84. zk., 1994: 91-93.

«Euskal liburugintza 1993», 85. zk., 1994: 65-150.

«Euskal liburugintza 1994», 90. zk., 1995: 69-149.

«Literatur argitaratzaileei galdeketa: Alberdania, Elkar, Erein, Ibaizabal, Pamiela, Susa, Txalaparta», 92. zk., 1996: 11-62.

«Joseba Jaka gogoan. Euskal kulturgintzaz zenbait gogoeta», 93. zk., 1996: 9-17.

«Testuliburuak eta Euskal Herria», 93. zk., 1996: 19-21.

«Murrizketa euskal prentsarako dirulaguntzetan», 98. zk., 1997: 39-48.

«Euskal liburugintza 1995», 98. zk., 1997: 77-142.

«Telebista-ekoiztetxeei galdeketa: 3Koma93, Baleuko, Igeldo, Ikuskin, Orio», 99. zk., 1997: 31-47.

«Ehungarrenean», 100. zk., 1997: 9-11.

«Euskal Unibertsitatea eginkizun», 100. zk., 1997: 13-16.

«Euskal liburugintza 1996», 103. zk., 1997: 89-149.

«Karlos Santamaria Ansa», 104. zk., 1998: 11-14.

«Karlos Santamaria: ez adiorik», 104. zk., 1998: 15-18.

«Euskal liburugintza 1997», 109. zk., 1998: 77-151.

«Yon Etxaide, barne exilioan euskaltzale», 110. zk., 1999: 59-73.

«Bai Euskarari! Kontseiluari bai!», 112. zk., 1999: 11-13.

«Txillardegi eta Martin Ugalderen arteko gutunak (1961-1969)», 114. zk., 1999: 117-180.

«Euskal liburugintza 1998», 115. zk., 1999: 63-161.

«Hitzaurrea», 116. zk., 2000: 11-21.

«Aurkibideak 1956-1999. Idazleen arabera», 116. zk., 2000: 25-114.

«Aurkibideak 1956-1999. Gaien arabera», 116. zk., 2000: 117-236.

«Jakin Sorta-ren aurkibideak (1969-1976)», 116. zk., 2000: 239-254.

«Euskal liburugintza 1999», 120. zk., 2000: 11-113.

«Hizkuntz politikaren auzia», 123. zk., 2001: 11-164.

«Euskal liburugintza 2000», 128. zk., 2002: 11-119.

«Euskal liburugintza 2001», 134. zk., 2003: 11-116.

«Erasoak eraso», 135. zk., 2003: 9-18.

«Euskalduntze-alfabetatzearen datuak (1985-2003)», 137. zk., 2003: 11-30.

«Euskal liburugintza 2002», 140. zk., 2004: 11-124.

«Euskal liburugintza 2003», 146. zk., 2005: 11-161.

«Urrezko aldizkaria», 152. zk., 2006: 9-10.

«Euskal liburugintza 2004», 152. zk., 2006: 17-55.

«Zuzendariaren agur hitzak», 157. zk., 2006: 23-27.

«Euskal liburugintza 2005», 158. zk., 2007: 11-50.

«Euskal liburugintza 2006», 164. zk., 2008: 11-51.

«Euskal liburugintza 2007», 170. zk., 2009: 11-49.

«Liburua unibertso digitalean. Liburu elektronikoa», 173. zk., 2009: 11-57.

«Euskal liburugintza 2008», 176. zk., 2010: 11-46.

«Egunkariaren epaia eta euskararen askatasuna», 182. zk., 2011: 13-17.

«Euskal liburugintza 2009», 182. zk., 2011: 21-57.

«Euskal liburugintza 2010», 188. zk., 2012: 17-56.

«Euskal liburugintza 2011», 192. zk., 2012: 11-49.

«"Dabilen Elea" sari-emate ekitaldiko hitzak», 193. zk., 2012: 13-25.

«Euskal liburugintza 2012», 198. zk., 2013: 11-52.

«200 zenbaki. Etorkizuna iragana baino handiagoa», 200. zk., 2014: 7-10.

«Iraganetik etorkizunera», 201. zk., 2014: 9-16.

«Batasunaren bidea urratsen. Txillardegiren eragintza praktikoa», 204. zk., 2014: 11-94.

«Euskal liburugintza 2013», 205. zk., 2014: 95-116.

«Euskal liburugintza 2014», 213. zk., 2016: 65-85.

«Euskal liburugintza 2015», 217. zk., 2016: 133-150.

«Jakin Talde historikoa: euskara batuaren memoria eta etorkizuna», 225. zk., 2018: 17-20.

«Iritzi bilketa: Euskara batuaren ekarpenak eta erronkak», 225. zk., 2018: 65; 109-110.

«Euskal liburugintza 2016», 226. zk., 2018: 93-110.

«Euskal liburugintza 2017», 235. zk., 2019: 107-131.