Digitalizazioaz eta obraz

Juan San Martinen digitalizazio egitasmo honetan, oraingoz, guztira 1.382 idazlan eta 12.745 orrialde digitalizatu dira. Horietatik 1.314 idazlan dira Juan San Martinek berak idatzi eta argitaratutakoak. Gainerako 68 argitalpen digitalizatuak Juan San Martinen bizitza eta obrari buruzko idazlanak dira.

Juan San Martinen 1.314 idazlanak hiru multzotan sailkatu dira:

  • Liburuak: 25
  • Liburu atalak: 79
  • Artikuluak: 1.179 (38 agerkaritan)
  • Itzulpenak: 22
  • Editorea / Biltzailea / Kolaboratzailea: 8
  • Berredizioak: 1